Diatomejord

Diatomejord.no

Diatomejord, diatomaceous earth på engelsk, blir også kalt Kiselgur. Diatomejord er en lett og porøs leirliknende jordart som har blitt dannet ved at skall etter kiselalger (diatomeer) ble avleiret i tykke lag som sedimenter på bunnen av innsjøer for mange millioner år siden.

 

Diatomejord/kiselgur har en lang historie og er brukt i mange sammenhenger. Bruksområdene strekker seg fra industri, jordbruk, mat og for produksjon, til et meget effektiv og miljøvennlig middel i kampen mot utøy og parasitter. Diatomejord har flere kvaliteter basert på, ikke bare type forekomst, men og på granulering. De forskjellige granuleringene har forskjellige bruksområder, og de forskjellige kvalitetene gir også ytterligere bruksområder.

 

Diatomejord.no er hele tiden på jakt etter nye produkter og bruksområder for diatomejord. I dag er vi importør og grossist av Hemexcide®, som har en kvalitet og granulering som gir uovertrufne egenskaper som pesticid.

Hemexcide® er det en stigende interesse for. Dette skyldes Hemexcide sitt allsidige bruksområde og drapseffekt på blodmidd, parasitter, lus, lopper og midd. Samtidig er vi i en tid hvor økologiske produkter har høyt fokus. Hemexcide er et rent, naturlig silisiumpulver som er GMO fritt og derfor godkjent til økologisk landbruk. les mer

 

Diatomejord.no er en forhandler side, er du privatperson og ser etter produkter av diatomejord besøk kiselgur.no

 

Copyright © All Rights Reserved